از عدالت خانه تا مشروطه غربی

ماهیت نهضت عدالتخوانه و مشروطی غربی

درباره کتاب

تأثیر تبدیل عدالت‌خانه به نهضت مشروطه‌ی غربی در انحراف نهضت مشروطه از مباحث بسیار مهم و عبرت‌انگیز تاریخ معاصر ایران است که دقت و تعمق در آن نقش مهمی در تحلیل تحولات کنونی و آینده‌ی انقلاب اسلامی و درک تغییرات اجتماعی نوظهور در دهه سوم انقلاب ایفا می‌کند.لکن قبل از پرداختن به آن،تذکر نکته‌ای ضروری به نظر می‌رسد و آن این‌که مقصود از تغییر نهضت عدالت‌خانه به مشروطه، یک تغییر لفظی نیست که در یک روز با صدور فرمان مشروطیت از سوی پادشاه ایران تحقق‌یافته است، بلکه مقصود تغییر ماهیت عدالت‌خانه‌ی نهضت به مشروطه‌ی غربی در یک بستر زمانی نسبتاً طولانی است؛ زیرا آنچه سرنوشت یک نهضت را متحول می‌سازد، دگرگونی مجموعه‌ای از شرایط فرهنگی و اجتماعی در سطوح مختلف جامعه، اعم از خواص و عوام، رهبران و توده‌ی ملت است، وگرنه، با تغییر عنوان یک نهضت، بدون فرهنگ‌سازی و به اجرا درآوردن و ترتیب اثر دادن لوازم عنوان جدید، سرنوشت یک نهضت تغییر نخواهد کرد.