توضیح آزمون

آزمون بررسی توانمندی و علایق مطالعاتی دانشجویان بسیجی جهت ارائه پیشنهاد سیر مطالعاتی

درباره کتاب

در این آزمون ما میخواهیم با خود شما ، توانمندی ها ، مطالعات و علایق شما آشنا بشویم. آزمون شما نزد ما امانت خواهد ماند. تقلب نکنید!!! فرم آزمون را با کلیک بر روی دکمه "دانلود" دریافت نمایید. بعد از پر کردن فرم آزمون آن را به ایمیل زیر ارسال کنید و ما هم در کوتاهترین زمان سیر پیشنهادی مطالعاتی تعیین شده با توجه به آزمون شما را برایتان می فرستیم. bagheriexam@gmail.com منتظر نتیجه آزمون شما هستیم.